โครงการฝึกอบรมของคณะ

โครงการอบรม

โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดี (PMG)โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี (PRMP)โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม (ปีพัก)โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูตค่ายกิเดโอนค่ายซามูแอล
  • BY
  • 06/11/2014
  • 0 Comment