การฟื้นฟูจิตใจของ PMG

การฟื้นฟูจิตใจของ PMG ทุกรุ่น 1- 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2013

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013 จะมีการฟื้นฟูจิตใจของ PMG ทุกรุ่น 1- 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2013 โดยค.พ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ สถานที่บ้านคริสตินา ปากเกร็ด นนทบุรี เวลาตั้งแต่ 08.30 -17.00 น.
  • BY
  • 06/18/2014
  • 0 Comment