ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

เข้าเงียบประจำปีของคณะธรรมทูตไทย 2014

       ในระหว่าง วันที่ 15-23 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา     คณะธรรมทูตไทยได้มีการประชุมและเข้าเงียบประจำปี ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง โดยมีสมาชิกคณะและสมาชิกผู้ช่วยคณะ ที่ทำงานอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา  รวม 24 ท่าน เข้าร่วม ...
 • BY
 • 02/26/2015
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ครบรอบ 15 ปี

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาคุณพ่อวีรชัย ศีรประมง เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรัสซีส เซเวียร์ ธรรมทูตไทยยุคแรกหลังจากสงครามเขมรแดง  กับสัตบุรุษร่วมกันฉลองครบรอบ 15 ปีวัด ซึ่งพี่น้องสัตบุรุษส่วนใหญ่เป็นชาวเวียตนามที่อยุ่ในประเทศกัมพูชากว่า 30 ปีแล้ว   มีคนเข้าร่วมงานนับพันคน...
 • BY
 • 12/04/2014
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

ประชุมคณะธรรมทูตไทยที่ทำงานในประเทศกัมพูชา

      เมื่อวันที่ 10-13 พ.ย. 2014  ที่ผ่านมาคณะธรรมทูตไทยที่ทำงานที่ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ แบ่งบัน ประชุม และพักผ่อนร่วมกัน ที่จังหวัดมณฑลคีรี ทางภาคอีสานของกัมพูชา  โดยมีคุณพ่อเปาโล ชัยชัย รวมอร่าม อธิการแขวงกัมพูชา นำการเข้าเงียบในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการเข้าเงียบและการประชุม...
 • BY
 • 11/17/2014
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม อธิการแขวงกัมพูชาเดินทางเยี่ยมสมาชิก

       เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม อธิการคณะฯแขวงประเทศกัมพูชา ได้เดินทางออกเยี่ยมสมาชิกผู้ร่วมงาน ที่ทำงานในเขตมิสซังกัมปงจา  ทางภาคอีสานของประเทศกัมพูชา  โดยมีซิสเตอร์ มารีย์ เซเวียร์ ทิพากร บุญประสม ทำงานที่จังหวัด กรอเจะ และคซึมซึ่งเป็นที่ที่เพิ่งเริ่มตนได้สองปี...
 • BY
 • 10/25/2014
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม เยี่ยมสมาชิกคณะธรรมทูตในประเทศกัมพูชา

       อธิการธรรมทูตไทย  แขวงกัมพูชา           ตามหน้าที่ของผู้แทนอธิการ เขตกัมพูชา อย่างน้อยปีละครั้ง ต้องไปเยี่ยมเยี่ยนสมาชิก คพ.ชัชชัย รวมอร่าม ได้จัดเวลาสำหรับไปการเยี่ยมครั้งแรกที่ จังหวัด เสียมเรียบ ในระหว่างวันที่...
 • BY
 • 09/24/2014
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

งานแห่แม่พระที่ศูนย์แม่จัน

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณพ่อรตชะ ประทุมตรี เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน กับสัตบุรุษในเขตวัด ร่วมใจกันจัดงานแห่แม่พระ เนื่องในโอกาสฉลองแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์   หลังจากพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณได้จัดงานโล้ชิงช้าขึ้นซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีของพี่น้องเผ่าอาข่า   ในงานครั้งนี้มีพี่น้องน้องเข้าร่วมมากมายซึ่งมาจากสามชาติพันธ์ คือ เมี่ยน อาข่า และมูเซอ {gallery}2014/asumptionatmeachan{/gallery}
 • BY
 • 08/20/2014
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

ฉลองวัดนักบุญมารีย์ มักดาเลนา สวายปะ พนมเป็ญ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา สัตบุรุษวัดนักบุญมารีย์ มักดาเลนา ซิสเตอร์สุพัตรา โสภณ และคุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม เจ้าอาวาสวัด  ได้ร่วมใจกันจัดงานฉลองวัดและเสกรูปนักบุญ  โดยมีคุณพ่อบรูโน คณะMEP. เป็นประธานในพิธี มีสัตบุรุษมาร่วมงานราว 250 คน  {gallery}2014/celebrationsveypak{/gallery}
 • BY
 • 07/20/2014
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีบวชสังฆานุกรของบราเดอร์บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา สังฆมณฑลเชียงใหม่และคณะธรรมทูตไทยได้จัดพิธีงานบวชเป็นสังฆานุกรของบราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา  พร้อมกับบวชพระสงฆ์อีก 6 องค์ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  {gallery}2014/deaconoftms2014{/gallery}
 • BY
 • 07/02/2014
 • 0 Comment
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีปลงศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชหลุย์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีฝั่งศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน สังกัดคณะธรรมทูตไทย   ณ ศาลาปีปิติมหาการุณย์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่   บราเดอร์วีระชัย แวงวัน...
 • BY
 • 05/01/2014
 • 0 Comment