สมาชิกคณะ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่ออันโตนิโอ รติ พรหมเด่น ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  7 มีนาคม ค.ศ. 1989 สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล : สังฆมณฑลจันทบุรี...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  14 กันยายน ค.ศ. 1976 สังกัดวัด :  วัด แม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ สังฆมลฑล : ...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเซนต์หลุยส์ เลขที่ 215/2 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร...
 • BY
 • 01/19/2017
 • 0 Comment
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3...
 • BY
 • 10/25/2016
 • 0 Comment
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 สัตบุรุษ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน...
 • BY
 • 03/04/2016
 • 0 Comment
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

  เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ สังฆมณฑล มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา อีเมล b_10@hotmail.com...
 • BY
 • 02/12/2016
 • 0 Comment
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1969 สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จ.สกลนคร สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว ที่อยู่ปัจจุบัน มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

เกิดวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975 สัตบุรุษ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี สังฆมณฑล มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในมิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก ที่อยู่ปัจจุบัน อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ บ้านสมสนุกเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว โทรศัพท์ ไทย...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

เกิดวันที่ 02 สิงหาคม ค.ศ. 1971 สัตบุรุษ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครราชสีมา พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

เกิดวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรมจังหวัดตาแก้ว ที่อยู่ปัจจุบัน 111 St.Preah Ang...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment