บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 25

การอภิบาลคริสตชนเวียดนามในกัมพูชา           ปลายปี 2015 นี้ประชาคมอาเซียนจะถูกเปิดออกอย่างเป็นทางการ สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นการ เปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วคือ การเคลื่อนย้ายของผู้คนที่ง่ายมากขึ้น แต่ก่อนเราได้ยินคำว่า “โลกาภิวัฒน์” เพราะเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้โลกใครชิดกันมากขึ้น แต่สำหรับเราวันนี้ แม้แต่คนรอบข้างเราก็เปลี่ยนไป พวกเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยเหมือนเมื่อก่อน แต่อาจจะเป็นกลุ่ม ชาติพันธุ์ ชาวพม่า ลาว หรือกัมพูชา...
 • BY
 • 02/24/2015
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 24

คณะธรรมทูตไทยเตรียมฉลอง25 ปีคณะ           การประชุมและการเข้าเงียบประจำปีของคณะธรรมทูตไทย ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2015 ที่บ้านพักสแตนลา มารีส มีสมาชิกจากทุกเขตมาชุมนุมกันประจำปี เพื่อรายงานและประเมินผลสิ่งต่างๆ ที่ทุกคนได้ทำ ตลอดมาทั้งปี สิ่งใหม่ๆที่เห็นในปีนี้คือ การแบ่งปันของแต่ละเขต มีการใช้สื่อมัลติมิเดีย มาช่วยในการรายงาน รวมทั้ง...
 • BY
 • 02/24/2015
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 23

การบวชพระสงฆ์ใหม่ในเขมร      ปี 2014 นับเป็นปีแห่งความยินดีอีกปีหนึ่ง สำหรับพระศาสนจักรในกัมพูชา ที่เมื่อปลายเดือน ตุลาคม เราได้ทำการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างสันตะสำนักและประเทศกัมพูชาครบ 20 ปี ต่อมาอีกเดือน ก็ได้บวชพระสงฆ์พื้นเมืองใหม่ 2 องค์ คือ ของมิสซังกำปงจาม เมื่อวันที่ 25...
 • BY
 • 12/18/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 22

   ฉลอง 20 ปี สัมพันธ์ทางการทูต กัมพูชา-วาติกัน          วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2014 เป็นอีกวันหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรกัมพูชา และ ประเทศกัมพูชาต้องบันทึกไว้ เพราะเป็นวันที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต...
 • BY
 • 11/27/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 21

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพ ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา           เดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นเดือนที่แม้จะเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ของเด็กๆ และเยาวชน ก็เป็น ช่วงเวลาที่ เรามีกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอบรมพวกเขา กิจกรรมในระดับวัดส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องนี้ ดังนั้น ช่วงปิดเทอมจึงเป็นเหมือนช่วงเวลาทอง ที่จะอบรมเยาวชนของวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระสงฆ์ ตามวัดเป็นผู้ประสาน{besps}documents/frdenarticle/article21{/besps}
 • BY
 • 10/25/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 20

เยี่ยมเยียนสมาชิกที่ จังหวัดเสียมเรียบ           นับตั้งแต่การประชุมใหญ่ เมื่อต้นปี 2014 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสรับใช้คณะธรรมทูตไทย นอกเหนือจากการเป็นธรรมทูตธรรมดาๆ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะให้เป็นผู้แทนอธิการใหญ่ เพื่อดูแลสมาชิกคณะธรรมทูตในประเทศกัมพูชาทั้งหมด คุณพ่ออาดรีอาโน ได้เน้นย้ำหน้าที่หนึ่งคือ    การเยี่ยมเยียนสมาชิก           แต่เนื่องจากการงานหน้าที่ประจำในมิสซังที่พนมเปญ มีมากมาย จนต้องทำให้เลื่อนการทำหน้า ที่นี้ไปหลายครา ที่สุดเวลาที่เหมาะสมก็มาถึง...
 • BY
 • 10/25/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 19

ประสบการณ์ใหม่ของเยาวชนวัด           เมื่อช่วงเวลาแห่งการปิดเทอมมาถึง ถ้าเป็นเมืองไทยเรา ก็จะเป็นฤดูค่าย มีทั้งค่ายของวัด ของโรงเรียน ขององค์กรต่างๆ นั่นก็เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชน จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มองค์กรจัด ซึ่งพ่อแม่ก็เลือกได้ตามเห็นเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือน ปิดเทอมใหญ่หรือช่วงปิดระหว่างเทอมในเดือนตุลาคม           การปิดเทอมของเด็กๆ ที่ประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่จะปิดในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน การเดินทางที่นี่ในฤดูฝนเป็นเรื่องลำบากและอันตรายนัก...
 • BY
 • 08/06/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 18

สัมมนาธรรมทูต คณะชีวิตผู้แพร่ธรรม      สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เที่ยวนี้ผมจะขอแบ่งปันการประชุมหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับคณะธรรมทูต เราเรียกว่า MISAL(Missionary Society of Apostolic Life) หรือ ธรรมทูตคณะชีวิตผู้แพร่ธรรม เป็น การสัมมนาเฉพาะคณะธรรมทูตทั่วโลก ซึ่งปีนี้จัดที่กรุงลอนดอน โดยคณะธรรมทูตมิลฮิล(Mill Hill Missionary)เป็นเจ้าภาพ...
 • BY
 • 08/06/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 17

ชีวิตแห่งการเพ่งพิศในกัมพูชา           ถ้าพูดถึงในประเทศมิสซังหนึ่ง พันธกิจส่วนใหญ่ เราจะคิดถึงการก่อตั้งพระศาสนจักรท้องถิ่น การก่อตั้งกลุ่มคริสตชน การประกาศข่าวดี แต่น้อยครั้งที่เราจะได้ยินว่า จะมีการตั้งอารามนักบวชขึ้น เพราะการมีชีวิตนักบวชท้องถิ่น นั่นหมายถึง มีการพัฒนาความเชื่อมากขึ้นและลึกซื้งมากขึ้น เพราะอัน ที่จริง การมีกลุ่มบุคคลที่สนใจชีวิตที่จะมีชีวิตแบบนักบวช ต้องการความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว และกล้าปฏิเสธค่านิยมต่างๆ ของโลก และไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามพระวาจาเท่านั้น และต้องประกาศด้วยชีวิต...
 • BY
 • 08/06/2014
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่15

การเว้นวรรคงานธรรมทูต           สวัสดีครับผู้อ่านที่รัก ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ในกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงจำนวน ธรรมทูตอยู่พอสมควร ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของธรรมทูตมาก ในธรรมทูตของคณะธรรมทูตไทย ได้พูดถึงการหยุดพักจากการงานในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อการการศึกษาต่อ ไว้ว่า ข้อ D 47 เลข 1 ไว้ว่า “การอบรม อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมุมมองต่างๆของการฝึกอบรมธรรมทูตเข้าด้วยเช่นการอบรม ในด้านฝ่ายจิตเทววิทยาด้านงานอภิบาลและด้านมนุษยศาสตร์        ...
 • BY
 • 06/09/2014
 • 0 Comment