บทความของมิชชั่น

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 35

เชื่อมสัมพันธ์อ้ายน้อง ลาว&กัมพูชา           โอกาสครอบรอบ 25 ปีกลุ่มคริสตชนนักบุญยอแซฟ พนมเปญ ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปีเตรียม ผมได้จัดแสวงบุญไปที่ไทย ที่สังฆมณฑลจันทบุรี ปีนี้ผมได้เลือกเส้นทาง ที่ไม่คิดว่าจะง่าย คือ “ประเทศลาว” พระศาสนจักรในประเทศนี้...
 • BY
 • 05/28/2018
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 34

ปัสกาและปีใหม่ไทยลาวเขมร           ผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับวันหยุดยาวประจำปีอย่างเป็นทางการ คือวันสงกรานต์ หรือวัน ปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวลาว พม่า และกัมพูชาด้วย สำหรับไทยเรา นอกจากจะ มีบรรยากาศของกระแสบุพเพสันนิวาส ช่วยหนุน ให้มีการแสดงออกทางประเพณีไทยโบราณอย่าง มากแล้ว อย่างเช่น...
 • BY
 • 05/28/2018
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 33

บุพเพสันนิวาส           คำนี้พวกเราคงได้ยินมานานแล้ว และตอนนี้กำลังมีละครดังกำลังใช้ชื่อเรื่องนี้ แม้แต่ในประเทศ กัมพูชา ก็มีบางคนเอาบางตอนมาแปลเป็นภาษากัมพูชาแล้วก็มี คำนี้ มีเหมือนกันในภาษากัมพูชา คือคำว่า បុព្វេសន្និវាស (อ่านว่า บุบเปซอนนิเวียะฮฺ) ความหมายมีเหมือนกันครับ เป็นคำที่รับมาจากภาษาบาลี ว่า...
 • BY
 • 05/28/2018
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 32

ฤดูสี่สิบวัน (เทศกาลมหาพรต)           เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 นี้ เราเริ่มเทศกาลมหาพรต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ สำหรับชาวโลก ถือว่า เป็นวันแห่งความรัก แต่สำหรับคริสตชนวันนี้เป็นวันที่เรากำลังแสดงความรักเหมือนกัน แต่เป็นวันที่ เราแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้า...
 • BY
 • 05/28/2018
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 31

เราต้องเติบโต           เป็นความจริงที่ว่า หลายปีที่ผ่านมา กับวันเวลาที่ผ่านไป คณะธรรมทูตของเราระยะหลังๆ นี้ กำลังมีเครื่องหมายของความเจริญเติบโต เช่น ปี 2017 ที่ผ่านมา หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่ เราได้เปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน ในปี 2018...
 • BY
 • 05/28/2018
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 30

มรณสักขีในประเทศกัมพูชา           ความเชื่อคาทอลิกได้เข้ามาสู่แผ่นดินประเทศกัมพูชา ในปี 1555 ผ่านทางบรรดาธรรมทูตจาก ต่างชาติคนแรกในอาณาจักร คือ นักบวชดอมินิกัน ชาวโปรตุเกส ชื่อ กัสปาดาครูส(Gaspar da Cruz)ในสมัยพระบาทองค์จันทร์ ซึ่งมีราชธานี อยู่ที่กรุงลงแวก(ทางเหนือของกรุงพนมเปญปัจจุบัน) พระศาสนจักรในประเทศกัมพูชาก็ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัว เริ่มคริสตชนชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ ร้อยปีต่อมาคือในศตวรรษที่...
 • BY
 • 08/25/2015
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 29

เสริมพลังฝ่ายจิตก่อนออกสู่พันธกิจ           สำหรับชีวิตธรรมทูต สิ่งท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือ การพยายามมีชีวิตฝ่ายจิต ที่ยึดพระเยซูเจ้า เป็นศูนย์กลางเสมอ ในพระธรรมนูญ ข้อ D. 23 ได้กล่าวไว้ว่า“1. ดังที่พวกอัครสาวกได้กระทำ เราจะให้ การภาวนามาเป็นอันดับแรก ซึ่งจะต้องเป็นจิตวิญญาณของการแพร่ธรรมของเรา เราพยายามที่จะเชื่อม การงาน และการภาวนาอาศัยการเสวนากับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ” และในข้อ...
 • BY
 • 08/25/2015
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 28

พระศาสนจักรในประเทศเวียดนาม           ประเทศเวียดนามได้ปรับตัวอย่างมากสำหรับการเตรียมเข้าสู่อาเซียน สิ่งหนึ่งที่ได้มีการปรับ อย่างเห็นได้ชัดคือ ทัศนะคติเกี่ยวกับศาสนาที่ประชาชนนับถือ โดยเฉพาะกับพระศาสนจักรคาทอลิก ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมพระศาสนจักรคาทอลิกในศูนย์กลางเมืองหลวงของประเทศคือ กรุงฮานอย ซึ่งอยู่ ทางเหนือประเทศเวียดนาม{besps}documents/frdenarticle/acticle28{/besps}
 • BY
 • 08/25/2015
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 27

พระคริสต์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว อัลเลลูยา           เทศกาลปัสกาที่ประเทศกัมพูชา เป็นการเตรียมตัวแบบผสมผสาน และมีลักษณะเฉพาะตัว พวกเราธรรมทูตที่ทำงานในประเทศมิสซังส่วนใหญ่ ก็ต้องศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และความรู้สึกนึกคิด ของประชาชนที่เราไปอยู่ด้วย เช่นบางกลุ่มเป็นคริสตชนใหม่ บางกลุ่มเป็นชาวเวียดนาม บางกลุ่มเป็น เขมร บางกลุ่มในเมือง บางกลุ่มในชนบท{besps}documents/frdenarticle/acticle27{/besps}
 • BY
 • 08/25/2015
 • 0 Comment
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 26

ออกไปเพื่อเพาะปลูกความเชื่อ           “อปอลโลเป็นใคร เปาโลเป็นใคร ทั้งสองคนเป็นผู้รับใช้ที่นำความเชื่อมาให้ท่าน ต่างก็ทำตามที่ องค์พระผู้เป็นเจ้ากำหนด ข้าพเจ้าเป็นผู้ปลูก อปอลโลเป็นผู้รดน้ำ แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้บันดาลให้เติบโต ขึ้น”(1คร. 3:5-6) โดยปกติแต่ละวัด จะมีการสอนคำสอน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในประเทศกัมพูชา เรามีโรงเรียน คาทอลิกน้อยมาก ดังนั้นการสอนคำสอน จึงเป็นการอบรมในวัดเสียส่วนใหญ่...
 • BY
 • 03/17/2015
 • 0 Comment