บทความของมิชชั่น

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 36

มรณสักขี พลังแห่งความเชื่อของพระศาสนจักร           ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรคาทอลิกเราอย่างหนึ่ง ก็คือ การเคารพบรรดามรณสักขี เรื่องนี้เกี่ยวข้อความเชื่อตอนหนึ่งที่ว่า “ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์” และทางลัดของการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คือ “การเป็นมรณสักขี” กล่าวคือ การยอมสละชีวิตเพื่อความเชื่อ… {besps}documents/frdenarticle/article36{/besps}
  • BY
  • 07/04/2018
  • 0 Comment