ประวัติคณะธรรมทูตไทย

ติดต่อคณะธรรมทูตไทย

ศูนย์กลางชั่วคราวคณะธรรมทูตไทยวัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9 ติดต่อคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซินอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยโทรศัพท์ 08-9829-6208อีเมล pelosin.adriano@gmail.com  
  • BY
  • 11/18/2014
  • 0 Comment
ประวัติคณะธรรมทูตไทย

ประวัติคณะธรรมทูตไทย

การก่อตั้งคณะธรรมทูตไทยหรือThai Missionary Society (TMS) 1. 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโตมาร์ตีโนได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่องการเป็นธรรมทูต กฎหมายใหม่ของพระศาสนจักรได้เน้นจิตตารมณ์การเป็นธรรมทูต การที่สภาฯได้พิจารณาเรื่องการเสริมสร้างพระศาสนจักรในประเทศไทยให้พึ่งตนเองได้จึงเป็นการดีแต่จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคริสตชนมีจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูตเรื่องพระสงฆ์-นักบวช ให้พระสงฆ์นักบวชมีจิตตารมณ์การเป็รธรรมทูตอย่างลึกซึ้ง ขอให้เน้นชีวิตฝ่ายจิตของครอบครัวคาทอลิกและการแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนา (วิสามัญ 17-19พ.ค.1983 หน้า 6)เน้นการเป็นธรรมทูตตามแนวคิดของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (สามัญ...
  • BY
  • 11/18/2014
  • 0 Comment