โครงการฝึกอบรมชีวิตธรรมทูตสามเณรแสงธรรม

โครงการฝึกอบรมชีวิตธรรมทูตสามเณรแสงธรรม Pastoral Year

โครงการฝึกอบรมชีวิตธรรมทูตสามเณรแสงธรรม Pastoral Year                                                            Pastoral Year 2012 (ปีที่ 4) เริ่ม 5 พฤศจิกายน 2012 – 7 กุมภาพันธ์ 2013 ระยะเวลา 3 เดือน สามเณรรับการอบรม...
  • BY
  • 06/18/2014
  • 0 Comment