สามเณรคณะ

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  22 มกราคม พ.ศ.2530. สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา สังฆมณฑล :อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ที่อยู่ปัจจุบัน : 8/2...
 • BY
 • 01/17/2024
 • 0 Comment
สามเณรคณะ

สามเณรนิโคลัส กุลธวัช สังขรัตน์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรนิโคลัส กุลธวัช สังขรัตน์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  22 มกราคม 2530 สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา สังฆมณฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : ...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment
สามเณรคณะ

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 สังกัดวัด : วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา สังฆมณฑล : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment
สามเณรคณะ

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment
สามเณรคณะ

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 25 กันยายน ค.ศ. 1969 สังกัดวัด : อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment
สามเณรคณะ

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment
สามเณรคณะ

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment
สามเณรคณะ

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย...
 • BY
 • 06/25/2021
 • 0 Comment