สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์ เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ สังฆมณฑล มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม เกิดวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 กันยายน ค.ศ. 1976 สังฆมลฑล :  สังฆมณฑลราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน :  วิทยาลัยแสงธรรม (ตึก 5)...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 1788b...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี เกิดวันที่ 02 สิงหาคม ค.ศ. 1971 สัตบุรุษ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครราชสีมา พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 สังกัดวัด : วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดคาทอลิกพระเมตตา 819...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงส์ ต.ลำไทร จ.ปทุมธานี สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หน้าที่ปัจจุบัน...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
สมาชิกคณะ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  9 ธันวาคม ค.ศ. 1962 สังกัดวัด :  วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา สังฆมลฑล :...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment