ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์สราลี ปลัดศรี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 พฤศจิกายน 1995 ต้นสังกัด : พระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ สังฆมลฑล : นักบุญยอแซฟ พสาโตส กัมพูชา พื้นที่แพร่ธรรม...
 • BY
 • 01/17/2024
 • 0 Comment
ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 มกราคม 1957 ต้นสังกัด : พระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ สังฆมลฑล : นักบุญยอแซฟ พสาโตส กัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน...
 • BY
 • 01/30/2022
 • 0 Comment
ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969 ต้นสังกัด : คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สังฆมลฑล : กัมปงทม ที่อยู่ปัจจุบัน :...
 • BY
 • 07/13/2021
 • 0 Comment
ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์ เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน...
 • BY
 • 06/29/2021
 • 0 Comment
ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic...
 • BY
 • 06/28/2021
 • 0 Comment
ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic...
 • BY
 • 06/28/2021
 • 0 Comment