ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคำสอน ณ วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ

ค่ายคำสอนวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2024 จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย โดยสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย สำหรับเด็กๆที่จะล้างบาป เตรียมตัวรับศีลมหาสนิด ศีลกำลัง และเด็กๆผู้ที่สนใจอยากเรียนคำสอน
 • BY
 • 04/13/2024
 • 0 Comment
ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคำสอน ณ วัดพระกุมารเยซูเวียงแก่น

จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย โดยสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย สำหรับเด็กๆที่จะล้างบาป เตรียมตัวรับศีลมหาสนิด ศีลกำลัง และเด็กๆผู้ที่สนใจอยากเรียนคำสอน
 • BY
 • 03/25/2024
 • 0 Comment
ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

วัด น.ยอแซฟ แสนสุข

แนะนำอีกวัดใหม่ อีกแห่งหนึ่งครับ อยู่ในชุมชน ชานกรุงพนมเปญ ในเขตอภิบาลพนมเปญทางเหนือที่ผมดูแลอยู่ครับ ได้รับทุนจาก PMS และส่วนใหญ่จากคณะธรรมทูตเกาหลีครับ ขื่อวัด น.ยอแซฟ แสนสุข เขตที่เพิ่งแบ่งใหม่ มีคพ.ออกัสติน วอน พ่อปลัดจาก KMS ดูแลอยู่ครับ จะเสกในวันที่ 19 มี.ค....
 • BY
 • 03/09/2024
 • 0 Comment
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธรรมทูตไทยในดินแดนพี่น้องชาติพันธุ์ อาข่า

ธรรมทูตไทยในดินแดนพี่น้องชาติพันธุ์ อาข่า เขตวัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา
 • BY
 • 03/09/2024
 • 0 Comment
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญสร้างวัดคาทอลิก

ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญสร้างวัดคาทอลิก ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสผู้รับผิดชอบคือ คุณพ่อหัตถชัย วงศ์มาแสน. คณะธรรมทูตไทย TMS สอบถามรายละเอียดได้ที่. 095 99 35599. ขอขอบพระคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีทุกท่านครับ
 • BY
 • 02/12/2024
 • 0 Comment
 • 1
 • 2