Uncategorized

วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี ปี 2017 เพื่อสนับสนุนงานคณะธรรมทูตไทย

          สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2017 เป็น วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี เพื่อสนับสนุนกิจการของ คณะธรรมทูตไทย ในฐานะผู้แทนพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ในการออกไปทำงานประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังไม่ รู้จักพระคริสตเจ้าได้เข้ามารู้จักพระองค์ ดังคำกล่าวของท่านนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะธรรมทูตไทย ในจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 1 ว่า “ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสำหรับข้าพเจ้า ก็คือ ความภูมิใจที่ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวดี” (1 คร 9:18)

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}