ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

งานแห่แม่พระที่ศูนย์แม่จัน

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณพ่อรตชะ ประทุมตรี เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน กับสัตบุรุษในเขตวัด ร่วมใจกันจัดงานแห่แม่พระ เนื่องในโอกาสฉลองแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์   หลังจากพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณได้จัดงานโล้ชิงช้าขึ้นซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีของพี่น้องเผ่าอาข่า   ในงานครั้งนี้มีพี่น้องน้องเข้าร่วมมากมายซึ่งมาจากสามชาติพันธ์ คือ เมี่ยน อาข่า และมูเซอ {gallery}2014/asumptionatmeachan{/gallery}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีปลงศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชหลุย์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีฝั่งศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน สังกัดคณะธรรมทูตไทย   ณ ศาลาปีปิติมหาการุณย์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่   บราเดอร์วีระชัย แวงวัน
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีบวชสังฆานุกรของบราเดอร์บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา สังฆมณฑลเชียงใหม่และคณะธรรมทูตไทยได้จัดพิธีงานบวชเป็นสังฆานุกรของบราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา  พร้อมกับบวชพระสงฆ์อีก 6 องค์ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  {gallery}2014/deaconoftms2014{/gallery}