บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 13

แด่คุณพ่อเดอนิสที่จากไป

พี่น้องที่รัก ครับ ธรรมทูตคนหนึ่งแม้จะทำงานจนจบชีวิต แต่งานธรรมทูตของพระศาสนจักร จะต่อเนื่องไปอย่างไม่มีวันจบ ในประเทศมิสซังทั่วโลก มีการเสียชีวิตของธรรมทูตอยู่เสมอ ด้วยสาเหตุ แตกต่างกันไป สำหรับประเทศกัมพูชา นับตั้งแต่เปิดประเทศเป็นต้นมาหลังสงคราม พระศาสนจักร ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัวด้วยความเสียสละของธรรมทูตทั้งที่เป็นคณะชีวิตแพร่ธรรมและ คณะนักบวช จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในเขตสามมิสซัง ตลอดสามสิบปีที่ผ่านนับแต่การเลือกตั้งครั้งแรกในปี 1993 มีธรรมทูตที่เสีย ชีวิตหลายท่าน เช่น คพ.มารีอาโน(PIME) ด้วยโรคหัวใจวาย, คพ.เวียนเนย์(MEP) ด้วยโรคชรา เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตที่ประเทศบ้านเกิด  

 

แต่ในกรณีของคุณพ่อเดอนิส นับเป็นกรณีแรก ซึ่งค่อนข้างขลุกขลัก และฉุกละหุก มาก เนื่องจากคุณพ่อได้เสียชีวิต เมื่อคืนวันพฤหัสฯที่ 19 ธันวาคม 2013 ก่อนคริสต์มาสไม่กี่วัน ซึ่งใน พินัยกรรมคุณพ่อได้เขียนไว้ให้ ฌาปณกิจที่กัมพูชา  ดังนั้น กำหนดการแรกคือ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม แต่เนื่องจากส่วนใหญ่กำลังเตรียมฉลองคริสต์มาส และไม่สามารถขออนุญ

าตเจ้าหน้าที่ได้ทัน กำหนดการจึงเลื่อนมาเป็นวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2013 แทน

คุณพ่อเดอร์นิสเป็นใคร? คุณพ่อเดอนิส คาร์ริเอ (Denis Carrier) เป็นพระสงฆ์หนุ่มอายุ 41 ปี เขาสมัครเป็นธรรมทูตฆราวาสของคณะธรรมทูตแห่งควิเบค(smé) ในระหว่างปี 1998-1999 ที่ เมือง มอลเทรียล ต่อมาในเมืองเดียวกันนั้นได้เรียนปรัชญา และเรียนเทววิทยาที่ประเทศไนโรบี ได้บวชเป็น พระสงฆ์ ที่บ้านเกิด เมืองแซงค์อิสิโดร ในปี 2006 และได้เริ่มทำงานในเขตมิสซังพนมเปญโดยเริ่มเรียน ภาษาเขมร พอปี 2007 ออกสัมผัสพื้นงานครั้งแรกที่จังหวัดกำโปต และกลับมาเรียนภาษาเขมรเพิ่มเติม ในปี 2008 ที่พนมเปญ ต่อมาได้เริ่มเข้าพื้นที่งานจริงในปี 2010 ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ศูนย์ แพร่ธรรม และงานอภิบาลเขตกรุงพระสีหนุ (กำปงโซม) ซึ่งมีวัดและกลุ่มคริสตชนเกือบสิบแห่ง ซึ่งเขตวัดนี้ รวมไปถึงเขตจังหวัดเกาะกงทั้งจังหวัด

คุณพ่อเข้ามาทำ งาน ครั้งแรกที่นี่ในสมัยคุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ เป็นเจ้าอาวาส

ได้ประมาณ สองปี คพ.วีระชัย ได้กล่าวคำอาลัย ถึงครั้งหนึ่งที่คุณพ่อเดอนิส บอกว่า ถ้าที่ไหนลำบากหรือไกล ขอให้บอกเขาได้เลย เขาพร้อมจะไป…ซึ่ง ณ เวลานั้น คือ เขตจังหวัดเกาะกงทั้งจังหวัด พ่ออุน สน (พระสงฆ์พื้นเมืองกัมพูชา) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส องค์ปัจ

จุบันที่กรุงพระสีหนุ ได้พูดถึงชีวิตของพ่อเดอนิส ที่ชอบอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นคนที่อารมณ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย และมีน้ำใจกับทุกคนเสมอ ยินดีไปทุกที่ และทุกแห่งที่ผู้รับผิดชอบบอกให้ไป ซึ่งคุณพ่อจะมีมอร์เตอร์ไซด์วิบาก เป็นพาหนะคู่ใจ

ปัจจุบัน คณะนี้เหลือเพียงคุณพ่อโรเบิร์ต(บ๊อบ) ปิเส อธิการบ้านเณรใหญ่กัมพูชา เพียงองค์เดียว  ที่ยังทำงานอยู่ที่นี่ ซึ่งปัจจุบันอายุ 68 ปีแล้ว พร้อมกับฆราวาสแพร่ธรรมอีก 4-5 คน พระคุณเจ้าโอลีเวย์ กล่าวถึง ความประทับใจในความใจกว้างของคุณพ่อ ที่เคยขอให้พ่อช่วยดูแลพวกคนงานในเรือเดินสมุทร ในเขตท่าเรือ และเด็กพิการ ซึ่งคุณพ่อไม่เคยปฏิเสธ

พิธีปลงศพในวัน นั้น ถือว่าเป็นพิธีปลงศพครั้งแรกของพระสงฆ์ธรรมทูตที่เสี

ยชีวิตในประเทศ กัมพูชา ที่วัดนักบุญยอแซฟพนมเปญ โดยพระสังฆราชโอลีวีเย ชมิตเฮสเลย์ เป็นประธาน ร่วมกับ พระสังฆราชทุกท่านและพระสงฆ์เกือบห้าสิบองค์ พร้อมกับพี่น้องสัตบุรุษ ประมาณห้าร้อยคน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2013

คุณพ่อเสียชีวิต โดยหมดสติขณะนั่งพักระหว่างทาง จากการขี่ขับมอร์เตอร์ไซด์ นับเป็นความ โศกเศร้าเสียดายอย่างมากสำหรับมิสซังพนมเปญ สัตบุรุษและพี่น้องธรรมทูตทุกคน โดยเฉพาะคณะ ธรรมทูตแห่งควิเบค ประเทศแคนนาดา  

 พวกเรามาร่วม ส่งวิญญาณของคุณพ่อ ที่เมรุ(อ่านว่า เมน)เผาศพ ซึ่งได้จ้างมาจากชาวเขมร ในพื้นที่ ที่มักจะมีการเผาศพกันบ่อยๆ ที่บ้าน แต่เนื่องจากเป็นเมืองหลวง จึงต้องมีการขออนุญาตพิเศษ เพราะแม้แต่วัดพุทธในเขตเมือง ก็ได้ถูกสั่งปิดเตาฌาปณกิจไปหมดแล้ว…หลังจากพระสังฆราชเริ่มจุดไฟ พวกเราอยู่สวดภาวนา สายประคำ ต่อไปจนจบสาย จากนั้นพระคุณเจ้าได้อวยพรจบพิธี

คุณพ่อบ๊อบได้ พูดถึงเถ้ากระดูกว่า จะถูกแบ่งคือ ส่วนหนึ่งกลับไปให้ญาติพี่น้องที่ประเทศ แคนาดา ซึ่งในวันปลงศพนั้นไม่มีญาติพี่น้องคนใดมาร่วมได้เลย และอีกส่วนหนึ่ง จะเก็บไว้ที่เจดีย์ วัดคาทอลิกที่กรุงพระสีหนุ เพราะเป็นพื้นที่งานสุดท้ายของคุณพ่อ ส่วนเถ้าที่เหลือจะถูกโปรยที่ แม่น้ำโขง  และค่าใช้จ่ายทุกอย่างขึ้นกับคณะธรรมทูตแห่งควิเบค พิธีปลงศพพระสงฆ์แบบนี้ ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของพระศาสนจักรที่กัมพูชา

พวกเราธรรมทูต แม้จะมาจากต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม แต่เป้

าหมายของเราเดียวกันคือ การนำพระเยซูคริสต์ มายังพี่น้องชาวกัมพูชา พวกเราออกมาจากบ้านประเทศบ้านเกิดเมืองนอน และอยู่ในพื้นที่เหมือนครอบครัวใหญ่ในพระเยซูคริสต์ คือ พระศาสนจักร และพ่อเดอนิส ซึ่งเปรียบ เหมือนพี่น้องของเรา คุณพ่อได้ทำหน้าที่และเป็นตัวอย่างให้แก่เราจนถึงที่สุด ขอให้คุณพ่อได้ พักผ่อน ตลอดนิรันดร์กับพระองค์…RIP…

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน