Uncategorized

คณะธรรมทูตไทยจัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 และประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

          คณะธรรมทูตไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 ของสมาชิกทุกคนที่ทำงานในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา และลาว ภายใต้หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี จิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวธรรมทูต และการทุ่มเทในการทำงานเพื่อการประกาศข่าวดี” ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค. 2017 ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้เทศน์ในการเข้าเงียบ

          เป็นพิเศษสำหรับปีนี้ที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เพื่อเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะฯ ท่านใหม่และคณะที่ปรึกษาชุดใหม่ พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานธรรมทูต แบ่งปันประสบการณ์การทำงานธรรมทูต แก้ไขปรับปรุงธรรมนูญของคณะฯ และกำหนดแนวทางการทำงานของคณะฯ ในอนาคตอีกด้วย

          โอกาสนี้ คณะธรรมทูตไทย ได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์  พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา  พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี  และพระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการเข้าเงียบประจำปีและการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

{besps}2017/Annual_Retreat_2017{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}