บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 24

คณะธรรมทูตไทยเตรียมฉลอง25 ปีคณะ

          การประชุมและการเข้าเงียบประจำปีของคณะธรรมทูตไทย ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2015 ที่บ้านพักสแตนลา มารีส มีสมาชิกจากทุกเขตมาชุมนุมกันประจำปี เพื่อรายงานและประเมินผลสิ่งต่างๆ ที่ทุกคนได้ทำ ตลอดมาทั้งปี สิ่งใหม่ๆที่เห็นในปีนี้คือ การแบ่งปันของแต่ละเขต มีการใช้สื่อมัลติมิเดีย มาช่วยในการรายงาน รวมทั้ง การพูดถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรและสังคมโดยรวมด้วย

          การรายงานการเงิน โดยเฉพาะจากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคณะ ได้ประเมินสิ่งที่แต่ละเขตได้รับไป และได้ใช้ประโยชน์อะไรไปบ้าง อย่างไรก็ตาม เราก็แสดงน้ำใจในการมีส่วนร่วม โดยตัดรายได้ของศูนย์ต่างๆ 2 เปอร์เซนต์ เพื่อเข้าเงินทุนส่วนกลางด้วย

 

          ตอนกลางคืนทุกคืน เรามีเฝ้าศีลฯและในระหว่างนั้น ก็มีการแบ่งปันประสบการณ์ของสมาชิกในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องราวประทับใจ ความทุกข์ยากลำบาก ความเจ็บปวด ความสำเร็จ โดยมีพระเป็น เจ้า อยู่เคียงข้างพวกเรา ในทุกประสบการณ์ เราได้เรียนรู้จักและเห็นพระองค์มากขึ้น จากการงานต่างๆ ที่เราได้ทำและประสบการณ์แห่งความเชื่อที่เรามี

          เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เราตัดสินใจ จะถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับคณะและสำหรับพระศาสนจักร ไทยคือ เราจะเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะธรรมทูตครบ 25 ปี ซึ่งเรายังได้มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษ เพื่อพูดคุยถึงเรื่องนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูจิตตารมย์ของสมาชิกและช่วยเผยแพร่จิตตารมย์ธรรมทูต ให้กับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย นอกจากนี้ เราได้เตรียมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ผ่านทางคณะอนุกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้นนอกจากนี้ เราได้คิดถึงเรื่องงานพันธกิจอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า ของคณะอีกคือ

1. การขยายกองทุนเพื่องานประกาศพระวรสาร ผ่านทางคณะธรรมทูตไทย เพื่อให้กิจการนี้เป็น รูปธรรมมากขึ้น เราได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อขยับขยายกองทุนนี้ โดยมีฆราวาสเข้ามามีส่วน ร่วมในการระดมความคิด ก่อนที่จะเสนอให้กับทางสภาพระสังฆราชต่อไป อันที่จริง เรื่องกองทุนนี้ เราไม่ ได้เริ่มจากศูนย์ เพราะปัจจุบันนี้ เรามีกองทุนแล้วแต่ยังเป็นกองทุนเล็กๆอยู่ ซึ่งริเริ่มทั้งความคิดและเงิน ก้อนแรกจาก คพ.วิบูรณ์ ลิขิตธรรม โดยคุณพ่อเสียสละได้ตัดเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่ง จากงบประมาณ และเงินทำบุญที่ได้รับ เก็บสะสมไว้ตลอดช่วงหลาย ปีที่ผ่านมาเมื่อตอนทำงานอยู่ที่เชียงแสน

2. เรื่องการตั้งบ้านเณรของคณะ ซึ่งเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของคณะตัวหนึ่ง ปัจจุบันนี้ เรามีเณรใหญ่ของคณะในบ้านเณรใหญ่ 10 คน และบ้านเณรเล็ก 1 คน แม้จะไม่มาก แต่ก็เป็น เครื่องหมายของการขยายบุคลากรของคณะธรรมทูตของพระศาสนจักรไทย ที่จะอุทิศตนเพื่อทำงานกับคนต่างศาสนาที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ในอนาคต ตอนนี้เรากำลังคิดถึงว่า เราจะการหล่อเลี้ยงกระแสเรียกของ บรรดาเยาวชนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเหล่านี้ได้อย่างไร?ซึ่งในอีกสองปีข้างหน้า เราจะมีสมัชชาใหญ่โดยพิจารณาธรรมนูญของคณะ ซึ่งข้อหนึ่งที่จะพิจารณาคือ การรับเณรจาก ชาติอื่น มาเป็นเณรของคณะธรรมทูตไทยด้วย

3. บ้านศูนย์กลางของคณะธรรมทูตไทย เรื่องนี้ต้องขอบคุณพระเป็นเจ้า ที่มีสัตบุรุษผู้มีน้ำใจดี ได้บริจาคที่ดินอยู่ที่จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นบ้านศูนย์กลางของคณะธรรมทูต ซึ่งเรากำลังวางแผนกันว่า ถ้าเราจะมีบ้าน เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดกับงานประกาศพระวรสาร ซึ่งบ้านนี้จะไม่ใช่แค่ ศูนย์กลางคณะธรรมทูตไทยเท่านั้น แต่จะช่วยอำนวยประโยชน์ในงานของพระศาสนจักรด้วย

        นอกจากนี้ เราสมาชิกและสมาชิกร่วมงาน รวมทั้งสามเณร ยังได้มีโอกาสเข้าเงียบด้วยกันด้วย โดยมีพ่ออาดรีอาโน ช่วยไตร่ตรองจากพระวรสารนักบุญยอห์น ช่วยนำพวกเรารำพึงถึงกิจการไถ่กู้ของ พระเยซูเจ้า ที่ทำงานกับคนต่างศาสนา เราได้มีการอภิปรายพูดคุยบางประเด็นในพระวรสารเพื่อประยุกต์ปรับใช้ในงานธรรมทูต

      การเข้าเงียบและประชุมประจำปีนี้ เราได้ใช้บริการบ้านพักชายทะเลสแตนลา มารีส(Stella Marist) จังหวัดระยอง เป็นโอกาสพักผ่อนและใช้ชีวิตกลุ่มด้วยกันซึ่งปีหนึ่งเรามีโอกาสพบกันทั้งหมด แค่ครั้งเดียว เราต้องขอขอบคุณสัตบุรุษที่มีน้ำใจดีทุกท่านที่ช่วยเหลือค่าอาหาร และทางสังฆมณฑล จันทบุรี ที่ลดราคาค่าใช้บริการส่วนหนึ่ง ขอบคุณพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช, พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ และพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ที่มาแวะเยี่ยมเยียน มาร่วม ถวายมิสซาและพูดคุยกับพวกเรา อันที่จริงพระสังฆราชทุกองค์ต่างให้การสนับสนุนเต็มที่สำหรับงาน ธรรมทูตเสมอ มากน้อยตามกำลัง

       ในปีนี้เราจะเริ่มโครงการรื้อฟื้นจิตตารมย์ธรรมทูตกัน โดยจะพยายามออกไปตามมิสซังและเขต วัดต่างๆเพื่อเข้าไปเทศน์ฟื้นฟูจิตตารมย์ธรรมทูต โดยจะเริ่มกันตั้งแต่บัดนี้ แต่สำหรับ วันเริ่มต้นการฉลองของคณะจริงๆ เราตกลงกันนับวันบวชของ คพ.เปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ คือวันที่ 3 มิถุนายน 1990 เป็นวันกำเนิดคณะธรรมทูตไทย เพราะถือว่าคุณพ่อเป็นสมาชิกคนแรกของคณะใหม่นี้ทำให้องค์ประกอบของคณะครบสมบูรณ์  ดังนั้นการฉลอง25 ปี ของคณะนี้ จะอยู่ในระหว่างวันที่ 1มิถุนายน 2015 ถึง 30 พฤษภาคม2016และนอกจากจะฉลองครบรอบการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่ออนุรักษ์แล้ว ในอีกหกเดือนต่อมา ก็เป็นการ ฉลองครบรอบการบวชเป็นพระสงฆ์ ของสมาชิกองค์ที่สองของคณะด้วยคือ คพ.เปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ (30 มกราคม 1991)

      โอกาสนี้ พวกเขาสมาชิกคณะธรรมทูตไทยทุกคน ขอปาวรณาอุทิศตนเป็นแนวหน้า ในการ ประกาศพระวรสารแก่คนต่างศาสนา ขอให้พี่น้อง ได้มีส่วนในพันธกิจของพระเยซูเจ้านี้ ด้วยคำภาวนา และการบริจาคปัจจัย หรือเป็นพยานด้วยการดำเนินชีวิต หรือเป็นอาสาสมัครตามความถนัดและความ เหมาะสม ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้พี่น้องมีจิตใจเร่าร้อน ที่จะนำข่าวดีไปสู่ทุกคนเสมอ

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน