Uncategorized

เข้าเงียบประจำปีของคณะธรรมทูตไทย 2015

       เมื่อวันที่ 14-22 มกราคม 2015 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทยได้มีการเข้าเงียบเพื่อฟื้นฟูจิตใจประจำปี การประชุม และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาของสมาชิกคณะธรรมทูต  ที่บ้าน สแตนล่า มารีส จังหวัดระยอง ซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระคุณเจ้า สามองค์ได้ไปเยี่ยมเยียนคณะธรรมทูต คือ พระคาดินัล ฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  และพระคุณเจ้าเซวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  ซึ่งเป็นนิมิตหมายว่า สภาพระสังฆราชดูแลและเอาใจใส่คณะธรรมทูตตลอดมา {besps}2015/annualretreat{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}