ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ครบรอบ 15 ปี

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาคุณพ่อวีรชัย ศีรประมง เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรัสซีส เซเวียร์ ธรรมทูตไทยยุคแรกหลังจากสงครามเขมรแดง  กับสัตบุรุษร่วมกันฉลองครบรอบ 15 ปีวัด ซึ่งพี่น้องสัตบุรุษส่วนใหญ่เป็นชาวเวียตนามที่อยุ่ในประเทศกัมพูชากว่า 30 ปีแล้ว   มีคนเข้าร่วมงานนับพันคน  โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {gallery}2014/werachaicompa{/gallery}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีปลงศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชหลุย์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีฝั่งศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน สังกัดคณะธรรมทูตไทย   ณ ศาลาปีปิติมหาการุณย์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่   บราเดอร์วีระชัย แวงวัน
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีบวชสังฆานุกรของบราเดอร์บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา สังฆมณฑลเชียงใหม่และคณะธรรมทูตไทยได้จัดพิธีงานบวชเป็นสังฆานุกรของบราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา  พร้อมกับบวชพระสงฆ์อีก 6 องค์ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  {gallery}2014/deaconoftms2014{/gallery}