โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูต

โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูต

โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูตตามวัดให้กับสัตบุรุษตามวัดต่าง ๆ

Missionary Consciousness Progam  (MCP) การเทศน์ MISSION ตามวัดในวันอาทิตย์คณะธรรมทูตไทย (TMS) ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และฆราวาส PMG เพื่อถวายมิสซาและเทศน์ตามวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำคริสตชนรู้ถึงหน้าที่ภารกิจที่จะมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดี

วัน / เดือน / ปี

วัด

เวลามิสซา

คุณพ่อเจ้าอาวาส

15-ก.ค.-12

วัดพระบิดาเจ้า

08.30 น.

คุณพ่ออภิเดช

29-ก.ค.-12

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

09.00 น.

คุณพ่อชัชวาล

      5-ส.ค.-12

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

09.30 น.

คุณพ่อสุรชัย

19-ส.ค.-12

วัดราชินีแห่งสันติสุข (วัดซอย 101)

11.00 น.

คุณพ่อพจนารถ

26-ส.ค.-12

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต)

08.30 น.

คุณพ่อสมชาย

16-ก.ย.-12

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

10.30 น.

คุณพ่อวิวัฒน์

23-ก.ย.-12

วัดพระมหาไถ่

12.30 น.

คุณพ่อไพบูลย์

30-ก.ย.-12

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์

10.00 น.

คุณพ่อจินตศักดิ์

7-ต.ค.-12

วัดเซนต์จอห์น

09.00 น.

คุณพ่อธีระ

14-ต.ค.-12

วัดเซนต์หลุยส์

10.00 น.

คุณพ่อสุพจน์

28-ต.ค.-12

วัดนักบุญบุญอันเดร (บางภาษี)

10.00 น.

คุณพ่อกิตติศักดิ์

4-พ.ย.-12

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (หัวตะเข้)

09.00 น.

คุณพ่อศุภศิลป์

11-พ.ย.-12

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

10.00 น.

คุณพ่อโดเมนิโก

18-พ.ย.-12

วัดพระกุมารเยซู (ก.ม.ที่ 8 บางนา-ตราด)

10.30 น.

คุณพ่อชาญชัย

2-ธ.ค.-12

วัดมารีย์สวรรค์

09.00 น.

คุณพ่อธนากร

 

Avatar

sunday

About Author