ข่าวกิจกรรมคณะ

เยี่ยมเยียนสมาชิกธรรมทูตไทยหมู่คณะไต้หวัน 

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2022 คุณพ่ออาเดรียโน เปโลซิน (อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย) และคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี (อธิการสามเณรธรรมทูตไทย) เดินทางไปเยี่ยมเยียนสมาชิกธรรมทูตไทยหมู่คณะไต้หวัน พบปะพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลซินจู๋ พระสงฆ์ และสัตบุรุษทั้งชาวไทยและไต้หวัน……

Avatar

sunday

About Author