ข่าวกิจกรรมคณะ

เปิดปีการศึกษาของบ้านเณรกัมพูชา ที่บ้านเณรใหญ่

เปิดปีการศึกษาของบ้านเณรกัมพูชา ที่บ้านเณรใหญ่

6 มกราคม 2024 เปิดปีการศึกษาของบ้านเณรกัมพูชา ที่บ้านเณรใหญ่แห่งนี้มีบราเดอร์ 3 คนจบปรัชญาจากแสงธรรม และเป็นปีแรก ที่เปิดบ้านเณรกลาง มีผู้สนใจ 7 คน พวกเราธรรมทูตไทยมีส่วนในการสอนและให้การอบรม ฝากพื้นที่แห่งนี้ในคำภาวนาของพี่น้องด้วยครับ