ข่าวกิจกรรมคณะ

เดินทางไปยังดอยเล่าฟู่ด้วยรถจักรยานยนต์

วันนี้ทีมงานครูคำสอนแม่จัน พร้อมทั้งคุณพ่อไวพนจ์ เดินทางไปยังดอยเล่าฟู่ด้วยรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งได้ร่วมทำพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเสกสุสาน มีชาวบ้านร่วมพิธีในครั้งนีเป็นจำนวนมาก…

Avatar

sunday

About Author