ข่าวกิจกรรมคณะ

เชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชสังฆานุกร

ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2022 คุณพ่ออาเดรียโน เปโลซิน (อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชสังฆานุกรของ
1.สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง (TMS) สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  สัตบุรุษ อาสนวิหารเทวดามีคาแอล ท่าแร่-หนองแสง
2. สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว (TMS) สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สัตบุรุษวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น. ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดย พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ขอคำภาวนาเเละกำลังใจจากพี่น้องทุกท่าน สำหรับบราเดอร์ทั้งสองท่านครับ คณะธรรมทูตไทย) และคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี (อธิการสามเณรธรรมทูตไทย) เดินทางไปเยี่ยมเยียนสมาชิกธรรมทูตไทยหมู่คณะไต้หวัน พบปะพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลซินจู๋ พระสงฆ์ และสัตบุรุษทั้งชาวไทยและไต้หวัน……

Avatar

sunday

About Author