ข่าวกิจกรรมคณะ

“เข้าเงียบประจำปี 2023” ของกลุ่มคาทอลิกไทยในไต้หวัน

หมู่คณะธรรมทูตไทยในกัมพูชา มาร่วมเสกวัดเก่าที่ซ่มแซมใหม่อีกครั้ง…

ปี 2004 ผมมาเยี่ยมวัดทิ้งร้างที่หมู่บ้านบ้านตาออม จ เสียมเรียบ ชุมชนแขมร์เวียดนามที่เคยมีสัตบุรุษ 800-900 คน เขมรแดงเอาไปทำยุ้งฉาง…รัฐบาลส่งคืนมิสซังพระตะบอง ปี 2003 … วัดเดิมอายุราว 100 ปี หลังจากตบแต่งวัดใหม่และการทำงานธรรมทูตตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีคาทอลิกราว 51 ครอบครัว
Avatar

sunday

About Author