ข่าวกิจกรรมคณะ

เข้าเงียบประจำปี 2023

🇹🇭 เนื่องในโอกาส “เข้าเงียบประจำปี 2023” ของกลุ่มคาทอลิกไทยในไต้หวัน

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ “ลีน่า” คริสตชนใหม่ จากกลุ่มคาทอลิกไทยในไต้หวัน

⏰ วันนี้ 24 ธันวาคม 2023
ได้รับศีลล้างบาป ณ สักการะสถานบ้านแม่พระโลเร็ตโต จังหวัดเหมียวลี่

✌️ หลังจากเรียนคำสอนมาเป็นระยะเวลา 2 ปี

🙏 ขอพระเจ้าคุ้มครองและอวยพรให้รักษาความเชื่อนี้ตลอดไป