ข่าวกิจกรรมคณะ

อบรมแกนนำแรงงานคาทอลิกไทยในไต้หวัน

โครงการอบรมแกนนำแรงงานคาทอลิกไทยในไต้หวัน
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแรงงานคาทอลิกไทยในไต้หวัน
2.เพื่ออบรมผู้ทำหน้าที่เป็นแกนนำให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแรงงานไทยในไต้หวัน
3.เพื่อวางแผนโครงการเยี่ยมเยียนอภิบาลแรงงานไทยในไต้หวัน
 
กลุ่มบุคคลเป้าหมาย
1.คุณพ่อ 1 ท่าน
2.เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน 1 คน
3.แกนนำพี่น้องแรงงานไทยจำนวน 4 คน
 
🏕️ สถานที่จัดค่ายอบรม
-ลานกางเต็นท์จังหวัดเหมียวลี่ อำเภอทงเซียว
⏰ ระยะเวลา
-วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2023

อัลบั้ม ภาพ

Avatar

sunday

About Author