สุวรรณสมโภช 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน (1972-2022)