ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันครบรอบบวช “1 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์

🎉 สุขสันต์วันครบรอบบวช 🎉

“1 ปีแห่งพระพร” ชีวิตสงฆ์ของ

1.คุณพ่อมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

คณะธรรมทูตไทย

2.คุณพ่อมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

คณะธรรมทูตไทย

(10 มิถุนายน 2023 – 10 มิถุนายน 2024)

🙏 ขอพระประทานพระพรแห่งสันติสุขและสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระพร พระหรรษทานของพระเสมอไปเทอญ 🙏

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญสร้างวัดคาทอลิก

ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญสร้างวัดคาทอลิก ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสผู้รับผิดชอบคือ คุณพ่อหัตถชัย วงศ์มาแสน. คณะธรรมทูตไทย TMS สอบถามรายละเอียดได้ที่. 095 99 35599. ขอขอบพระคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีทุกท่านครับ