สามเณรคณะ

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

เกิดวันที่ :  22 มกราคม พ.ศ.2530.

สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

สังฆมณฑล :อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ที่อยู่ปัจจุบัน : 8/2 ม.11 ซ.2 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

พื้นที่แพร่ธรรม : ปีฝึกงานธรรมทูต

หน้าที่ปัจจุบัน : ปีฝึกงานธรรมทูต

kultawat.25@gamail.com

Nicolas259

089-082-0080

หน้าที่ปัจจุบัน : ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน (1 คร. 9: 22)

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

อื่นๆ : ปวช.-ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทคนิคพนิชยการ อยุธยา

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรคณะ

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย
สามเณรคณะ

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20