บทความของมิชชั่น

สังฆภาพแห่งความเป็นหนึ่ง

วันศุกร์ที่ 6 ถึง เช้าวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022 งานก่อสร้างพระวิหาร ในกรุงพนมเปญ เป็นงานเทปูนชั้นพื้นดิน(Ground floor) ด้วยการประสานงาน ของบริษัท MKC และ DCZ ภายใต้การตรวจงานของ บริษัท Slabcheck พอถึงเช้า ก็มาดูแลปูนต่อรักษาคุณภาพ… 😇คพ.ชัชชัย รวมอร่าม สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ดูแลโครงการนี้ ภายใต้การสนับสนุนจากคณะ MEP ผ่านทางพระคุณเจ้าโอลีเวียร์ และจากพี่น้องสัตบุรุษทั้งในและต่างประเทศ ที่ประสงค์มีส่วนร่วมสักครั้งหนึ่งในชีวิต ในงานก่อสร้างพระวิหารแห่งกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศพระวรสาร…🥰👏 งานก่อสร้างยังขาดงบประมาณอีก 30% ขอบคุณพี่น้อง ที่ได้มีส่วนในการทำบุญก่อนหน้านี้ 🙏ขอท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ ช่วยดูแลกิจการนี้ ให้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเทอญ Donate at: tbb 213-2-38029-2 ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

29-4/4/2020 นักบุญโยเซฟช่วยสร้างโบสถ์ของเรา เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 23 มีการเทแผ่นคอนกรีตลงบน “ชั้นล่าง” ที่เป็น neo เท่ากับถนนแห่งชาติ🙏ขอบคุณทีมงาน MKC, DCZ และ Slabcheck ทุกคนที่ทําให้งานนี้จนเช้าวันที่ 2 และดูแลเทปูนต่อไป👏 โปรดออมเพื่อเหตุผลที่ดีนี้ ขอบคุณ ทุกๆท่าน ที่อุดหนุนกันเรื่อยมา หยาดเหงื่อและเลือดของชีวิตของคุณมีส่วนร่วมในธุรกิจนี้ ขอให้พระเจ้าทํางานนี้ต่อไป🥰 ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทํางานที่ก้าวหน้าของคริสตจักรใหม่ การบริจาคของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์แห่งนี้แล้ว ขอให้เซนต์โยเซฟดูแลและช่วยเหลือโครงการนี้ภายใต้การดูแลของเขา… ABA 500700500

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน