ข่าวกิจกรรมคณะ

สหพันธ์นักบวชชายหญิงในไต้หวัน ประชุมประจำปี 2023 

✨✨ สหพันธ์นักบวชชายหญิงในไต้หวัน 💖 ประชุมประจำปี 2023 ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2023 หัวข้อ “ชีวิตผู้ถวายตัวในบริบทสังคมแห่งการโยกย้ายถิ่นฐาน” ไต้หวันเริ่มเป็นสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ แม้กระทั่งกระแสเรียกภายในคณะนักบวช ก็ประกอบไปด้วยหลากหลายชนชาติ ดังนั้น ควรเผชิญหน้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้อย่างไร เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชมม์ชีพแก่ผู้คนในสังคม

อัลบั้ม ภาพ

Avatar

sunday

About Author