ข่าวกิจกรรมคณะ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทยไปเยี่ยม คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์

15 มกราคม 2024
สมาชิกคณะธรรมทูตไทยไปเยี่ยม คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์
หนึ่งในธรรมทูตที่ทุ่มเทในงานประกาศข่าวดีในพื้นที่ภาคเหนือ
ฝากสุขภาพของคุณพ่อไว้ในคำภาวนาของพี่น้องทุกคนนะครับ