ข่าวกิจกรรมคณะ

วันแรกของการเข้าเงียบประจำปีคณะธรรมทูตไทย

วันแรกของการเข้าเงียบประจำปีคณะธรรมทูตไทย

9 มกราคม 2024
วันแรกของการเข้าเงียบประจำปีคณะธรรมทูตไทยในปีนี้
โดยมีคุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นผู้นำเข้าเงียบ
โปรดภาวนาให้การเข้าเงียบบังเกิดผลในใจของพวกเราครับ