ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

วัด น.ยอแซฟ แสนสุข

แนะนำอีกวัดใหม่ อีกแห่งหนึ่งครับ อยู่ในชุมชน ชานกรุงพนมเปญ ในเขตอภิบาลพนมเปญทางเหนือที่ผมดูแลอยู่ครับ ได้รับทุนจาก PMS และส่วนใหญ่จากคณะธรรมทูตเกาหลีครับ ขื่อวัด น.ยอแซฟ แสนสุข เขตที่เพิ่งแบ่งใหม่ มีคพ.ออกัสติน วอน พ่อปลัดจาก KMS ดูแลอยู่ครับ จะเสกในวันที่ 19 มี.ค. วัดฉลองน.ยอแซฟปีนี้ครับ… กลุ่มคริสตชนที่นี่ถู ย้ายมากกลางเมือง เมื่อปี 2000 ที่เรียกว่า บูดิ้ง พ่อวีรชัย เคยไปสร้างวัดไม้ อยู่ทีนี่ หลังจากไฟไหม้ ก็ถูกให้ออกมาอยู่ที่นี่ ไม่มีน้ำไฟ ถนน อยู่กันอย่างยากลำบาก มีพ่อวนเวียนมาช่วยถวายมิสซา จนปัจจุบัน เจริญขึ้น มีถนน มีน้ำ มีไฟ กลายเป็นชุมชนแออัด คนหาเช้ากินค่ำ ขยายไปถึงสามร้อยกว่าครอบครัว… เดิ่ม อยู่บนคูน้ำ สาธารณะ ขยายอะไรก็ไม่ได้ ขอบคุณพระเจ้า เมื่อปี 2019 วางแผนบูรณะวัด เพราะหลังเก่าทรุดโทรม ขอทุน PMS ติดโควิด ไปสองปี ก็ได้งบมาปรับปรุง พอดีได้พ่อวอน มาช่วยงาน ก็คิดกันว่า ถ้าอยากทำให้มั่นคง ก็ต้องซื้อที่ เพราะจะได้ขออนุญาต เปิดวัดได้ถูกต้อง ที่สุด พ่อก็เอาด้วย ระดมทุนจากเกาหลี บวกกับทุนจาก PMS ก็ได้ทั้งที่ดิน และทั้งวัด…ขอบคุณพระเจ้า สำหรับการอัศจรรย์ทั้งปวง … ภาวนาให้พวกเรากลุ่มคริสชนน้อยๆนี้ด้วยนะครับ