ข่าวกิจกรรมคณะ

วันครอบครัว ณ หมู่บ้านพนมเปญ

วันอาทิตย์ ภารกิจ และวันครอบครัว ณ หมู่บ้านพนมเปญ 👨 👨 👧 👧 ชุมชนตลาดเล็กนักบุญยอเซฟ จัดโครงการสวดมนต์พิเศษสําหรับครอบครัวที่แต่งงานมา 5, 10, 12, 20, 25, 30, 50 ปี 🎉
🙏 อธิษฐานเผื่อบาทหลวงทุก ๆ ท่าน ผู้เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความเชื่ออันแรงกล้า เป็นพยานให้พระเยซูในครอบครัวของท่าน สุขภาพแข็งแรง การงานที่ดี มีความสุขในทุก ๆ เรื่อง

Avatar

sunday

About Author