Uncategorized

ขอคำภาวนาและเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์

🙏  ขอคำภาวนาและเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์ เพื่อเทิดเกียรติพระนางมารีย์ มารดาแห่งกระแสเรียก
และพิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม ของสามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง สัตบุรุษ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

โดยพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2021
เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่
สามเณราลัยแสงธรรม
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ : สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook บ้านเณรใหญ่แสงธรรม


Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}