ข่าวกิจกรรมคณะ

ภาพระหว่างการเดินทางไปยังมองโกเลีย

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2023

  • – พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
  • – พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ (สังฆมณฑลราชบุรี)
  • – พรสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ (สังฆมณฑลเชียงราย)
  • – และคุณพ่อไตรรงค์ (อธิการคณะธรรมทูตไทย)

     

ได้แวะเดินทางมาเยี่ยมเยียนพระสังฆราชยอห์นบัปติส ลี (สังฆมณฑลซินจู๋) ไต้หวัน และสมาชิกธรรมทูตไทย “คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา” รวมทั้งพี่น้องคาทอลิกไทยและไต้หวันเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรทั้งสองประเทศ 🇹🇭🇹🇼

Avatar

sunday

About Author