ข่าวกิจกรรมคณะ

ภาพบรรยากาศการสวดสายประคำตามบ้านของหมู่บ้านหล่อชา แม่จัน

ภาพบรรยากาศการสวดสายประคำตามบ้านของหมู่บ้านหล่อชา แม่จัน ซึ่งทุกคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้กันถ้วนหน้าแล้วเพราะเราทุกคนก็คงเชิญพ่อไปสวดสายประคำที่บ้านของเราเองเหมือนกัน

Avatar

sunday

About Author