ข่าวกิจกรรมคณะ

ภาพงานครอบครัวธรรมทูต พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

ภาพงานครอบครัวธรรมทูต พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพของ

– สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี ให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ

– สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

– สามเณรสเตเฟน พิรุณ แซ่จัง

โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน เป็นประธานในพิธี