ข่าวกิจกรรมคณะ

พูดคุยแบ่งปัน ความทุกข์ ความสุข ร่วมกันเติมกำลังใจ คนไทยในไต้หวัน

พูดคุย แบ่งปัน ความทุกข์ ความสุข ร่วมกันเติมกำลังใจ

บรรยากาศการรวมตัวคนไทยในไต้หวันเดือนมกราคม
พูดคุย แบ่งปัน ความทุกข์ ความสุข
ร่วมกันเติมกำลังใจ ในหัวใจของเราแต่ละคน
ถ้าความสบายใจคือบ้าน เราจะทำให้ที่นี่เป็นบ้านของเรา
บ้านที่ใครมาก็สบายใจ บ้านที่จะโตขึ้นเพราะความรัก