ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีโปรดศีลกำลัง

พิธีโปรดศีลกำลัง โดย พระคุณเจ้า ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ณ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร สังฆมณฑลเชียงราย
# ปีนี้มีน้องๆกลุ่มลูกพ่อบุญเกิดได้เข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 5 คน ครับ

 

Avatar

sunday

About Author