ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ของบราเดอร์ยอห์น ภาสกร แซ่ซี

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ขอเชิญพี่น้องที่รักทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภช พระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี สถาบันแสงธรรม  และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ของสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย 1 ท่าน ได้แก่ บราเดอร์ยอห์น ภาสกร  แซ่ซี สัตบุรุษวัดปฏิสนธินิรมล จ.กำแพงเพชร วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย ‘พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์’ ครับ ขอคำภาวนาเพื่อสามเณรใหญ่ทุกท่าน เป็นพิเศษสำหรับบราเดอร์ยอห์น ภาสกร แซ่ซี จะได้มีความสุภาพ ซื่อสัตย์ และมั่นคงในกระแสเรียกการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตลอดไปครับ
Avatar

sunday

About Author