ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีมิสซาหน้าศพคุณพ่อเปโตรรังสรรค์ ภานุรักษ์ คืนที่ 2

สวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ คืนที่ 2

♦ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 เวลา 18.30 น.

โดย คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ประธานพิธี

💒 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี