ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีภาวนา และพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณ คืนที่ 3

พิธีภาวนา และพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณ คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

โดย คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2024 เวลา 18.30 น.

ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี