Uncategorized

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

          ประมวลภาพ วจนพิธีกรรมปิดฝาโลง และพิธีปลงศพ “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมฑูตไทย สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 ม.ค. 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร และสุสานวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม

          โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี พระสังฆราชโอลิเวียร์ ชมิตเฮาสเลอร์ ประมุขมิสซังพนมเปญ คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง ในฐานะญาติผู้ใหญ่

          พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกคณะธรรมทูตไทย พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลต่าง ๆ สังฆานุกร สามเณร บราเดอร์ ซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด และพี่น้องสัตบุรุษหลายพันคน ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของ บราเดอร์ชัย เป็นครั้งสุดท้ายครับ

{besps}2019/2019-01-15{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}