ข่าวกิจกรรมคณะ

สุวรรณสมโภช 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ อาดรีอาโน เปโลซิน

สุวรรณสมโภช 50 ปี ชีวิตสงฆ์

คุณพ่อ อาดรีอาโน เปโลซิน

(16 มิถุนายน 1972 – 16 มิถุนายน 2022)

โดย บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

พร้อมด้วย บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี

18 มิถุนายน 2022

Avatar

sunday

About Author