ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีบวชพระสงฆ์

คณะธรรมทูตไทย ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของ 
 
1. สังฆานุกรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง TMS. (คณะธรรมทูตไทย) สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
2. สังฆานุกรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว TMS. (คณะธรรมทูตไทย) สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ
 
พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น.  อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
Avatar

sunday

About Author