บทความอื่น ๆ บุคคลสำคัญ

พอลลีน มารีย์ จาริคอท

เพราะเธอคนนี้ พอลลีน มารีย์ จาริคอท…ที่มีใจห่วงใยแนวหน้าของพระศานจักรที่โคชินไชน่า ในสมัยของเธอ…

เธอช่วยสร้างเครือข่าย ภาวนาเพื่องานธรรมทูต และ รวบรวมเงินบริจาค เพื่อสำหรับงานประกาศพระวรสาร…ผ่านทางสมาคมเล็กที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ในปี 1822
สันตะสำนัก ได้เห็นกิจการดีของเธอ และรับรององค์การของเธอ ให้เป็นหนึ่งในองค์การของสันตะสำนัก…​เพื่อการประกาศพระสาร ในปี 1922
ปี 2022 นี้ จึงเป็นปีครบรอบ 200 ปีการก่อตั้งสมาคม และ 100 ปี ในการรับรององค์กรของสันตะสำนัก…​
ปีนี้ เธอจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญที่เมืองของเธอ ลียง ฝรั่งเศส ในเดือน พฤษภาคม 2022 ขอท่านผู้น่าเคารพ พอลลีน ช่วยวิงวอนเพื่อเราเทอญ
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่น ๆ

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน ซ.เวโรนีกา
บทความอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค กับ TMS

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย พันธกิจ: “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”         พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบฝ่ายงานพันธกิจการแพร่ธรรมและการริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (บันทึกการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ 20-23ก.พ. 1989 หน้า 4,6)  พระคุณเจ้าได้ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้นและอย่างใกล้ชิด ในการจัดอบรม การเข้าเงียบประจำปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ในระยะทางที่ไกลและลำบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ